Menu Zamknij

“NASZ LOKALNY BOHATER – PATRIOTA”

Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości .
Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią Rzeczypospolitej Polskiej, budowę szacunku wobec Ojczyzny, oraz przede wszystkim naszych lokalnych bohaterów, którzy przyczynili się do budowania wolnej i niepodległej Polski.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie portretu lokalnego bohatera walk o niepodległość naszej Ojczyzny. Osoby, która swoim zachowaniem, postawą oraz działaniami zasłużyła się na kartach historii w budowaniu niepodległej Polski.
Portret musi być wykonany na papierze technicznym w formacie A 3.
Technika prac jest dowolna.

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będzie brana przede wszystkim pomysłowość w doborze postaci do upamiętnienia (im postać bardziej związana z naszą gminą tym więcej punktów), w drugiej kolejności estetyka, oryginalność i pomysłowość wykonanej pracy Każda praca musi zawierać ponad to symbole narodowe lub biało-czerwony motyw. Prace niespełniające tego warunku nie będą oceniane.

Nagrodzone będą pierwsze miejsca w każdej kategorii, którym Organizator ufundował BONY o wartości 50 złotych do wykorzystania w Sklepie Biurex w Parczewie.
Nagrodzone będą również miejsca drugie i trzecie, dla których Organizator przygotował bony w kwocie 30 złotych za II miejsce i 20 zł za III miejsce do wykorzystania w Sklepie Biurex w Parczewie.
Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik w zamian za złożenie pracy, która spełnia wymogi regulaminu otrzymuje bezpłatnie samochodową flagę Polski.

Konkurs jest adresowany do mieszkańców Gminy Milanów i podzielony na następujące kategorie wiekowe:
I. Przedszkole
II. Klasy I-III szkoły podstawowej
III. Klasy IV – VIII szkoły podstawowej
IV. Szkoły średnie i osoby dorosłe

Zapraszamy do składania prac do 08.11.2023. do Biblioteki Głównej wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA i KLAUZULĄ ZGODY, które są Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
W dniu 11.11.2023 r. nastąpi ogłoszenie wyników na stronie www.gbp.milanow.pl oraz www.facebook.com/GBPwMilanowie. Od 13.11.2023r. będzie możliwy odbiór nagród w siedzibie głównej lub filii w Rudnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content