Menu Zamknij

Barwy Narodowe w Gminie Milanów

Biuro „Niepodległa” realizuje Program Dotacyjny „Symbole Narodowe RP”, który dofinansowanie projekty kulturalne o charakterze edukacyjnym związanych ze świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i  zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, o zasięgu regionalnym i lokalnym.

W Gminie Milanów w okresie od kwietnia do sierpnia 2023 r. w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym w
Milanowie w ramach dotacji z Biura “Niepodległa” zorganizujemy bezpłatne, edukacyjne działania dla dzieci w wieku przedszkolnym (120 osób) i ich rodziców (198 osób) w celu podniesienia stanu wiedzy o symbolach RP i zwiększeniu obecności symboli RP w przestrzeni publicznej.
W ramach projektu zorganizujemy świętowanie Dnia Flagi, lekcje edukacyjne, gminny konkurs piosenki patriotycznej, rodzice z przedszkola przygotują przedstawienie na motywach “Legendy o Orle Białym”.
Odbędzie się piknik patriotyczny jako międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców gminy z przedstawieniem teatralnym rodziców, gminnym konkursem piosenki patriotycznej, pokazem narodowego tańca przygotowanym przez seniorów działających przy naszej
Bibliotece. Podczas pikniku każdy uczestnik otrzyma flagę Polski, a biletem wstępu będzie przygotowany rodzinnie kotylion.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Skip to content