Menu Zamknij

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie powstała 16 stycznia 1949 roku.

Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Rudnie.
Główne cele jakie stawia sobie biblioteka to zaspakajanie potrzeb czytelników oraz wyrabianie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych. W dobie Internetu i społeczeństwa informacyjnego biblioteka oferuje mieszkańcom Gminy Milanów bezpłatny dostęp do Internetu, możliwość skorzystania z drukarki, skanera.

Jesteśmy rzetelnym źródłem wiedzy nie tylko książkowej. Organizujemy wiele wydarzeń kulturalnych, które promują czytelnictwo i zachęcają do udziału w kulturze.

Misją biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Milanów oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
Biblioteka oferuje:
– literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
– materiały regionalne
– lektury szkolne
– czasopisma i gazety
– bezpłatny dostęp do Internetu
Ponadto biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową: 

– konkursy
– zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji
– lekcje biblioteczne
– wystawy książek i innych dokumentów
– różnego rodzaju imprezy biblioteczne

Skip to content