Menu Zamknij

Kategoria: Program Grantowy Drogowskaz

„Projekt realizowany ze środków Fundacji Inter Cars w ramach Programu Grantowego Drogowskaz”

Celem naszego projektu jest edukacja 80 dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze przez utworzenie Bibliotecznej Akademii BRD, w ramach której organizowane będą warsztaty, spotkania, konkursy, piknik, zakupiona literatura oraz gry planszowe o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej przez zakup i montaż dwóch radarów prędkości w miejscowości Rudno Pierwsze i Rudno Trzecie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

Skip to content